Türkiyənin ən yaxşı 7 universitetindən biri olan Özyeğin Universitetinə təqaüdlü qəbullar başladı

İnformatika

1) Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi. (ƏHMƏDZADƏ AYDİN UCOT-AUDİT)
Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi.
2) İnformasiya onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasi. (ƏHMƏDZADƏ AYDİN UCOT-AUDİT…412)
İnformasiya onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasi.
3) Informasiya prosesləri (Murad ADNA)
Informasiya prosesləri
4) Verilənlər bazası (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)Uçot_iqtisad)
Verilənlər bazası (VB) və verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri (VBİS)
5) Elektron cədvəllər (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)Uçot_iqtisad)
Elektron cədvəllər
6) Redaktorlar (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)Uçot_iqtisad)
Mətn redaktorları
7) Qlobal şəbəkələr (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)Uçot_iqtisad)
Qlobal şəbəkələr
8) Şəbəkələr (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)uçot-iqtisad)
kompüterin şəbəkələrinin arxitekturası. lokal şəbəkələr
9) əməliyyat sistemləri (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)uçot-iqtisad)
sistem proqram təminatı. əməliyyat sistemləri
10) kompüterin hesabi və məntiqi əsasları. alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)uçot-iqtisad)
kompüterin hesabi və məntiqi əsasları. alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma
11) kompüterin texniki əsasları. kompüterin arxitekturası (Məmmədəliyev Cavid (qrup-412)uçot-iqtisad)
kompüterin texniki əsasları. kompüterin arxitekturası
12) informasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası (Məmmədəliyev Cavid (qrup-412)uçot-iqtisad)
informasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
13) Elektron ticarət (Qrup 400_uçot-iqtisad)
Elektron ticarət
14) Word XP haqqinda (Cavid Qehremanov)
Word XP haqqinda
15) Virus nədir? (Elcin)
Virus nədir?
16) Protokolların əsas tipləri (Günay)
Protokolların əsas tipləri
17) WINDOWS XP-də bütün işlət əmrləri (Samir Valehli)
WINDOWS XP-də bütün işlət əmrləri
18) Kibernetika və Kibernetik Sistem (Samir Qədirov)
Kibernetika və Kibernetik Sistem
19) Qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərində verilənlər anbarları, OLAP və DATA MINING texnologiyalarının tətbiqi (Xatire)
Qərar qəbuletmənin təminati sistemlərində verilənlər anbarlari, OLAP və DATA MINING texnologiyalarinin tətbiqi
20) MS DOS əməliyyat sistemi və onun əsas modulları (IMRAN – MƏMMƏDOV TƏLƏT)
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System — Microsoftdan disklər üçün yaradılmış bir əməliyyat sistemi). MS_DOS – DOS ailəsinə aid olan ən məşhur əməliyyat sistemidir, əvvəllər İBM PC – komputerlərində istifadə edilirdi. Zamanla dəyişdirilərək Windows 9x və Windows NT-yə uyğunlaşdırılır.
21) Komputer qrafikasının növləri(rast,vektor,fraktal) (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ))
İnformatikanın xüsusi bölməsi olan komputer qrafikasına daxil olan çoxsaylı qrafik proqramlarla yeni şəkillər çəkmək, hazır şəkillər üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmək mümkündür. Belə proqramlara Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photostiller, Corel Draw, Macromedia Flash, Macromedia Freehand, Macromedia Fotographer, Macromedia DreamWeaver, Ulead Gif Animator və s. missal göstərmək olar. Kompüterin diskində saxlanılan şəkillər rəqəmsal təsvirlər adlanırlar. Belə ki, kompüterin yaddaşında bütün şəkillər rəqəm şəklində (0 və1) saxlanılır.
22) Verilənlər bazasi və onun əsas anlayışları, modelləri (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ))
İnformasiyanın qorunub-saxlanılması kompüterlərin ənənəvi xidmət növlərindən biridir. İnformasiyanın kompüterlərdə qorunub-saxlanılması üçün verilənlər bazasından (VB) geniş istifadə olunur.
23) Kompüterin giriş-çıxış qurğuları (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ))
Giriş – çıxış qurğularının koməyi ilə kompüterlər ətraf mühitlə əlaqədə olur. Giriş qurğularına misal olaraq: klaviaturanı, mouse (sıçanı), skaneri, qrafiki planşeti (digitizer), web-kameranı, TV- tüneri və s. göstərmək olar.
24) Kompüter şəbəkələrinin təyinatı və təsnifati (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ))
Kompüter şəbəkəsinin yaranması üçün ən azı iki kompüterin bir-birinə qoşulması lazımdır. Şəbəkə harada və nə üçün istifadə olunur? sualını versəniz, bu suala indi çox rahat cavab tapmaq olar.
25) Alqoritm anlayışı. Alqoritmin xassələri və təsvir vasitələri (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ))
Latınca qayda-qanun deməkdir. Alqoritm 783- 850-ci illərdə Xorezmdə (indiki Özbəkistanda şəhər) yaşamış IX əsrin məşhur özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa əl-Xarəzminin (yəni Xarəzmli Musa oğlu Məhəmməd) adının latın hərflərilə olan “alqoritmi” yazılışıyla bağlıdır.
26) Excel-də Məlumatların İşlənməsi və Emalı (Etibar Sülrymanzadə)
Excel-in əsas anlayışları.
Exceldə cədvəl prossesoru.
Excel pəncərəsinin sturukturu
Proqram pəncərəsinin əsas elementləri.
Excel faylları ilə işləmək.
Excel proqramında məlumatları daxil etmək.
Excel məlumatları üzərində işləmək.
Excel-də formatlaşdırma əməliyyatları.
Excel-də seçmə əməliyyatları.
Exceldə işçi sətrində dolaşmaq.
27) İnformasiya Sistemləri və onların təsnifatı (Cümşüdlü Vüqar qrup 400)
İnformasiya anlayışının ən mühüm alt anlayışlarından biri də informasiya sistemləridir.
28) Şəbəkələrin təsnifatı (Vüqar Cümşüdlü Qrup 400)
Müasir dövrdə kompüterlərin tətbiq olunduğu ən mühüm sahələrdən biri də kompüter şəbəkələridir. Şəbəkələr bir çox istifadəçilər üçün vahid informasiya fazasının yaradılmasını təmin edir
29) Statistikada qruplaşdırma və onun müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı (H.N)
Statistik məlumatların yekunlaşdırılması anlayışı.
Statistik məlumatın qruplaşdırılması haqqında anlayış.
Qruplaşdırma əlamətinin seçilməsi,qrup və vasitələrin təşkili prinsipləri.
Qruplaşdırmanın növləri.
30) MS-DOS (Vüqar Cümşüdlü_qr 400_uçot iqtisad)
Ən mühüm əməliyyat sistemlərindən biri də MS-DOS-dur. Bu əməliyyat sistemi 1981-ci ildə ABŞ-da İBM PC kompüterilə ilə eyni avxtda meydana gəlmişdir. Sistemin yaradıcısı müasir dövrdə ən çox gəlir gətirən firma olan Microsoft firmasıdır.
31) EHM-lərin təsnifatı (Vüqar Cümşüdlü_qr 400_uçot iqtisad)
EHM dedikdə informasiyaların daxil edilməsi, informasiyaların maşında verilmiş proqram əsasında emalı və nəticələrin istifadəçilərin başa düşəcəyi şəkildə xaricə verilməsi əməliyyatlarını yerinə yetirən elektron qurğu başa düşülür.
32) IQTISADI MESELENIN EXCELDE HELLI (Yusif)
Excell proqraminda mesele helli
33) Microsoft Access (Yusif)
Microsoft Access proqramından referat
34) AutoCad (Yusif)
AutoCad qrafik proqramı.
35) ELM VE TEHSILDE KOMPUTER TEXNOLOGIYALARI (Yusif)
ELM VE TEHSILDE KOMPUTER TEXNOLOGIYALARI
36) Kompüter şəbəkələri (Sərxan Şərifov)
Kompüter şəbəkələrinin keçmişi və bu günü
Kompüter şəbəkələri və onların quraşdırılmasında istifadə olunan texnologiyalar
Keçmişdə istifadə olunan şəbəkə texnologiyaları
Kabel Tipləri
– Koaksial Kabel (Coaxial Cable)
– Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable)
– Fiber Optik Kabel (Fiber Optic Cable)
37) Kompüter texnologiyalarının tətbiqi (CAVİD CƏBİYEV)
İnternet nədir? İnternetin tarixi, İnternetdə səhifələrin tapılması, İnternet bağlantılarının hansı növləri var və nə cür bağlanmaq lazımdır?
38) İKT sferasındakı fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsi (Sevda)
1.İKT sferasının ictimai nemətlər istehsalı sferasındakı yeri və rolu.
2.Azərbaycanda İKT sferasının müasir vəziyyətinin təhlili və inkişaf perspektivləri.
3.İKT sferasının tənzimlənməsinin hüquqi əsasları və təkmilləşməsi istiqamətləri.
4.İKT sferasında hüquqi tənzimlənmənin xarici təcrübəsi.
39) NetBeans inteqrallaşmış proqramlaşdırma mühiti (Adil Əliyev)
NetBeans inteqrallaşmış proqramlaşdırma mühiti haqqında.
40) İNTERNET TEXNOLOGİYALARININ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏTBİQLƏRİ (Davud Rüstamov)
Bu 2008-ci il magistr buraxılış işinin referatıdır. Tədqiqat işində internet texnologiyalarının təhsil sistemində tətbiqi üsulları və ümumilikdə İKT-nin təhsildə tətbiqi araşdırılmışdır. Müəllifin bu yaxınlarda eyni adlı kitabının çap olunacağı gözlənilir.
41) XƏTTİ PROQRAMLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLƏRİNİN HƏNDƏSİ İNTERPERETASİYASI (Qasımov Natiq)
XƏTTİ BƏRABƏRSİZLİKLƏR SİSTEMİNİN HƏLLƏRİNİN HƏNDƏSİ İNTERPERETASİYASI
42) Komputer şəbəkələrin protokolları və standartları (Rəşad)
Komputer şəbəkələrin protokolları, Lokal komputer şəbəkələrin protokolların ümumi xüsusiyyətləri, İEEE 802.x-lərin standartların quruluşu
43) MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINDA ŞƏBƏKƏ (A.Məmmədova, Ş.İslamova)
Fond hər bir kitabxananın əsasını təşkil edən bir sistemdir. Bu təməlsiz hec bir kitabxana ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməz. Burada yerləşdirilmiş hər bir sənəd xalqın milli sərvəti hesab edilə bilər və ona görə də qorunub saxlanmalıdır.
44) Naqilsiz Şəbəkələrin Arxitekturası (Behruz Memmedov)
Şəbəkənin arxitekturası dedikdə protokollar, aparatura və proqram təminatı ağla gəlir. İstənilən növ şəbəkənin, naqilsiz və ya naqilli, arxitekturası məntiqi və fiziki olaraq ikiyə bölünür.
45) KİBERNETİKA VƏ İNFORMASİYA NƏZƏRİYYƏSİNİN (Rəhimov Anar)
Kibernetika və informasiya nəzəriyyəsinin fəlsəfi problemlərindən danışmazdan əvvəl bəzi anlayışların kibernetika və fəlsəfə ilə qarşılıqlı əlaqəsini təhlil edək

http://referat.firststeps.az

Daha çox göstər

Oxşar xəbərlər

Back to top button