Yeni  Zelandiya hər  bir insanın  fikrində  bu yerlər maraqlı  təbiəti, yaşıl otlaqları  və  inəklərlə  bol  olan  bir yer kimi  göz  qabağına gəlir.  Xarici ölkələrdə  təhsil  sistemi rubrikasından  olan  bu  yazıda  bu  diyarın  təhsil sistemi  haqda qısa annotasiya verək. (more…)