Rumıniyanın ilk ali təhsil müəssisəsi olan Müqəddəs Sava Akademiyası 1694-ci ildə yaradılmışdır. 17-ci əsrin sonunda isə Buxarest universitetlərinin əjdadı sayılan Buxarest Akademiyası yaradılmışdır. Hazırki gündə…